Sitges, 23 d'Abril de 2019 twitter.com/lecodesitges facebook.com/lecodesitges 22:17 h

A l’ombra de les palmeres

L’Ajuntament vol prioritzar els arbres autòctons i els criteris de sostenibilitat mediambiental per sobre dels estètics

23/02/2018 08:120 comentaris
 
Pràcticament a cada carrer, a cada plaça i a cada parc de Sitges hi ha arbres. Sovint, no parem gaire atenció a la seva presència discreta. Però n’hi ha milers, i són d’espècies, característiques i orígens molt diferents. Per què hi són? Quina és la seva funció? I, potser encara més important de cara a la gestió i convivència actual (i futura): qui i en base a quins motius decideix què es planta i què no? La pregunta no és menor perquè, a efectes pràctics, hi ha molta diferència entre tenir uns arbres o uns altres. Parlem, en primer lloc, del seu efecte ornamental i estètic (olors , flors, formes...). Parlem també de la seva funció més o menys útil (com a proveïdor d’ombra, esmorteïdor de soroll o purificador d’aire...) i parlem, sense que sigui menys important, del cost que té el seu manteniment.
 
Podran llegir la notícia completa a les pàgines deL’Eco de Sitges ja disponible al seu punt de venda
 
Podran llegir la notícia completa a l’edició digital
 
0comentaris