Normes de participació i condicions d'ús

El portal www.lecodesitges.cat disposa de seccions de caràcter públic (comentaris), entenent com a tals aquells que són accessibles a tots els usuaris en general per interactuar-hi.

Amb relació als continguts que l’usuari decideixi enviar per incloure'ls en aquest espais, s’estableixen les següents condicions d’us i accés:

1. L’Eco de Sitges no es fa responsable pel contingut dels missatges, informacions i opinions dels usuaris i es reserva el dret d’impedir l’accés de continguts il•lícits o il•legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol classe o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

2. L’Eco de Sitges tindrà dret a reproduir, modificar (mitjançant extractes, resums, ressenyes), adaptar i publicar, incloent-hi comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la secció a la qual s’ha tramès, així com per utilitzar-los en les activitats i publicacions de L’Eco, en qualsevol format i suport. La llicència és gratuïta i s’estableix pel temps, fins al seu pas al domini públic que permeti en cada moment la legislació de propietat intel•lectual vigent.

3. L’Eco de Sitges no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar els usuaris.

4. Les dades personals que consten als comentaris i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o per usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

5. Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.

6. No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades.

7. Cal advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers cal disposar del seu consentiment exprés.

Els moderadors de lecodesitges.cat es reserven el dret de no publicar o d'eliminar, sense previ avís, qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes. També podran esborrar o no publicar missatges que no s’adiguin amb el tema que es tracti en cada espai.