LOADING

Type to search

Actualitat

‘Neighbours’ vs. ‘Gent del barri’

Un col·lectiu de veïns del barri de Quint Mar ha optat per fer un pas endavant i fer públic un conflicte entorn els usos del centre cívic del barri. Wendy Christine Tropollope, com a portaveu dels veïns ha explicat que l’origen del conflicte són els usos de l’espai –cedit per l’Ajuntament des de 2017 per cinc anys– amb el president de l’Associació de Veïns i Propietaris. 

L’esclat de la desavinença, des de juliol de 2018, va ser un sobtat canvi del pany del centre per part del president, per evitar que un grup de veïns hi accedissin a fer una activitat lúdica. La confrontació es va suscitar per una suposada incompatibilitat entre una activitat de ioga i l’ús per part del col·lectiu afectat d’unes taules de ping-pong. 

La problemàtica va més enllà. El debat se centra en els usos. El president defensa que el centre és per realitzar-hi activitats programades (classes, i per tant lucratives) i no per activitats de lleure “d’ús propi”. A més argumenta que quan es va sol·licitar l’espai, l’objecte era fer classes gratuïtes de ping-pong i anglès, que mai es van dur a terme. 

Per contra, el col·lectiu de quinze persones signants, que reclamen la intervenció de l’Ajuntament, defensa que es tracta d’una activitat lúdica, oberta a tothom, amb un equipament (concretament tres taules de ping-pong)que ha estat una inversió particular,  i exigeixen també “els comptes clars” respecte de les activitats que s’hi realitzen. 

Segons José María Lezaun, el president, és ell mateix “qui decideix el que es pot fer al centre cívic i en té la responsabilitat, tal i com la junta va aprovar”. Tanmateix argumenta que el canvi de pany es va produir per evitar que es realitzés una activitat contrària als objectius de l’espai. 

Per un altre costat, l’acord entre l’Ajuntament i l’Associació de Veïns i Propietaris, de 2017, per a la gestió del centre cívic del barri de Quint Mar, excloïa les activitats lucratives. “Però nosaltres no cobrem res, només es fa signar un document a qui realitza l’activitat, siguin classes de dansa o un aniversari a canvi d’una donació per l’associació per les despeses de manteniment”, explica Lezaun.  

Els veïns, que van iniciar una activitat oberta i lúdica per reunir-se a jugar al ping-pong, reclamen el lliure accés, la transparència respecte dels comptes anuals, “que tampoc l’administrador de finques ens ha facilitat” i aclarir els usos de l’espai com a equipament municipal. La reclamació inclou la intervenció del consistori en la resolució del conflicte, demanda que no s’ha fet efectiva fins aquest passat dimecres 24 d’abril. Mentre, les activitats del centre, de dansa, ioga, pilates, segons les fonts, tampoc s’hi estan realitzant de forma regular. L’entitat amb un equipament sense reglament i amb una cessió temporal d’activitat, segons el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació de Propietarios y Ciudadanos de Sitges Quint Mar Ciudad Jardín, tal i com figura a l’acord de la Junta de Govern del 6 de setembre de 2017, s’ha de fer càrrec dels subministres i manteniment del centre, però les parts, veïns afectats i presidència, coincideixen en exposar que és l’Ajuntament qui se’n fa càrrec. 