LOADING

Type to search

Editorial

El valor de la nàutica

Ahir dijous es va inaugurar el nou Club Nàutic d’Aiguadolç, la cinquena entitat nàutica de la vila, junt al Club Nàutic, el Club de Mar, el Club Nàutic de Garraf i el Club Nàutic de Port Gines- ta. Sitges és el municipi amb més clubs nàutics del país: cinc. Es tracta d’una dada que il·lustra l’enorme potencial i la sòlida realitat que té el municipi en els esports nàutics.

Un municipi abocat a la mar com Sitges, que té disset platges, tres ports esportius i cinc clubs nàutics pot exhibir amb satisfacció una oferta envejable, que voldrien moltes altres localitats de la costa. Habitualment, els municipis marí- tims tenen un club nàutic; el fet que a Sitges en siguin cinc (dos dels quals, allunyats del centre de la vila i repartits en els dos extrems nord del litoral) posa de manifest la importància del sec- tor i la capacitat per atraure esportistes de les diferents disciplines d’aquestes entitats: vela, caiac, surf, wind-surf…

Els valors que transmeten els esports de vela constitueixen un element altament positiu en l’entorn pel seu impacte social, formatiu i, ns i

tot, econòmic. Els clubs nàutics tenen una fun- ció fonamentalment esportiva (tot i que en al- guns casos, constitueixen una de les branques d’un per l social, com en el cas del Club de Mar). I aquesta funció repercuteix positivament en l’entorn. L’obertura del club d’Aiguadolç contri- buirà a dinamitzar el vessant esportiu del Port i a canalitzar les diferents activitats queja s’hi de- senvolupaven en aquestes instal·lacions. Paral- lelament, els recents triomfs assolits per Josep Maria Robert (del Nàutic Sitges) i Xavi Roca (del Club de Mar) suposen un reconeixement a Sitges com a vila nàutica i posen de manifest el talent dels esportistes locals.

Aquest potencial de Sitges com a vila nàutica no té sovint tota l’explotació que podria obtenir. Una vila amb l’oferta que disposa Sitges estaria en condicions d’esdevenir una destinació obli- gada per a tots els amants d’aquesta activitat. En aquest sentit, resultaria interessant que Sit- ges organitzés un gran festival nàutic, que aple- gués esportistes, a cionats, marques, proveïdors i altres agents vinculats al sector per visibilitzar el seu potencial i capitalitat.

També pots veure