El valor de la nàutica

- Publicitat -

Ahir dijous es va inaugurar el nou Club Nàutic d’Aiguadolç, la cinquena entitat nàutica de la vila, junt al Club Nàutic, el Club de Mar, el Club Nàutic de Garraf i el Club Nàutic de Port Gines- ta. Sitges és el municipi amb més clubs nàutics del país: cinc. Es tracta d’una dada que il·lustra l’enorme potencial i la sòlida realitat que té el municipi en els esports nàutics.

Un municipi abocat a la mar com Sitges, que té disset platges, tres ports esportius i cinc clubs nàutics pot exhibir amb satisfacció una oferta envejable, que voldrien moltes altres localitats de la costa. Habitualment, els municipis marí- tims tenen un club nàutic; el fet que a Sitges en siguin cinc (dos dels quals, allunyats del centre de la vila i repartits en els dos extrems nord del litoral) posa de manifest la importància del sec- tor i la capacitat per atraure esportistes de les diferents disciplines d’aquestes entitats: vela, caiac, surf, wind-surf…

Els valors que transmeten els esports de vela constitueixen un element altament positiu en l’entorn pel seu impacte social, formatiu i, ns i

tot, econòmic. Els clubs nàutics tenen una fun- ció fonamentalment esportiva (tot i que en al- guns casos, constitueixen una de les branques d’un per l social, com en el cas del Club de Mar). I aquesta funció repercuteix positivament en l’entorn. L’obertura del club d’Aiguadolç contri- buirà a dinamitzar el vessant esportiu del Port i a canalitzar les diferents activitats queja s’hi de- senvolupaven en aquestes instal·lacions. Paral- lelament, els recents triomfs assolits per Josep Maria Robert (del Nàutic Sitges) i Xavi Roca (del Club de Mar) suposen un reconeixement a Sitges com a vila nàutica i posen de manifest el talent dels esportistes locals.

Aquest potencial de Sitges com a vila nàutica no té sovint tota l’explotació que podria obtenir. Una vila amb l’oferta que disposa Sitges estaria en condicions d’esdevenir una destinació obli- gada per a tots els amants d’aquesta activitat. En aquest sentit, resultaria interessant que Sit- ges organitzés un gran festival nàutic, que aple- gués esportistes, a cionats, marques, proveïdors i altres agents vinculats al sector per visibilitzar el seu potencial i capitalitat.

Articles relacionats