LOADING

Type to search

Actualitat

Els veïns dels HPO de La Plana Est indignats

Denuncien que InmoCaixa, agència promotora, no atén a les necessitats i demandes de l’edifici.

Els edificis de la Plana Est. Fotografia: Àlex Ferret.

Situació límit als habitatges de protecció oficial de La Plana Est. Els veïns, farts de la falta d’atenció que pateixen per part de la promotora responsable dels edificis, Inmocaixa, denuncien que ningú es fa càrrec dels infortunis i del manteniment necessari per garantir unes condicions dignes i segures als blocs de pisos.

La promoció, que als seus inicis es va qualificar com un habitatge de lloguer assequible impulsat per l’Obra Social La caixa, però que posteriorment va passar a esdevenir un habitatge bàsic d’InmoCaixa, es va desgastant fruit del pas del temps i els arrendataris es queixen que els responsables han abandonat les seves obligacions bàsiques de cura i manteniment dels edificis.

Entre les queixes dels veïns, destaquen fissures i alteracions detectades al formigó del cantell dels forjats (incidència que implica un risc per als habitants a causa d’una possible caiguda d’objectes), un pèssim estat de conservació dels murets de tancament de la urbanització que provoca que el perfil metàl·lic cantoner sobresurti de la paret i una fuita d’aigua al recinte de l’abocador del pàrquing unit a diverses pèrdues d’aigua que formen inundacions que a la llarga poden afectar l’estructura de l’edifici. 

Trobareu tota la informació completa a les pàgines de L’Eco de Sitges, ja disponible als punts de venda habituals i Iquiosc.

Llegeix totes les novetats a SITGES, HORA A HORA

ARTICLE ANTERIOR
SEGÜENT ARTICLE

També pots veure