LOADING

Type to search

Actualitat

La intervenció municipal i la Fundació del Festival s’assenyalen

L’Ajuntament es contradiu amb les fórmules per concedir subvencions: un informe de l’actual interventora anul·la la proposta de la seva predecessora

Un contundent informe de fiscalització de la intervenció municipal sol·licita a la Fundació del Festival de Cinema el reintegrament de 391.000 euros, més 38.000 d’interessos de demora perquè, com va explicar l’alcaldessa, Aurora Carbonell, “sota el seu criteri, no havien estat concedits correctament”, com a concepte de tres subvencions, una del 2015 i dues més del 2016, quan el Festival va tenir superàvit. És a dir, l’informe anul·la la fórmula proposada pel mateix Ajuntament fa tres anys. El Ple municipal, celebrat dilluns, va aprovar per unanimitat aquest dictamen, que va ser redactat per la interventora el gener passat i que l’anterior Govern va preferir no debatre en la darrera legislatura. En canvi, els regidors de les formacions que van intervenir van obviar les al·legacions del Festival (es desconeix si de forma intencionada o no, el Govern no les va compartir amb l’oposició, tot i que alguns grups les coneixien, ja que es van redactar en l’anterior mandat). Totes les formacions van mostrar la seva preocupació i alhora suport incondicional a un esdeveniment que funciona com aparador de Sitges al món. L’Ajuntament ha de resoldre les al·legacions del Festival i en cas que no les accepti aportarà 428.000 euros per a que l’embolic municipal no afecti al certamen.

Les al·legacions eximeixen la Fundació del Festival d’algunes de les qüestions confirmades a l’informe de fiscalització. En primer lloc, era d’obligatorietat per a la Fundació obtenir beneficis el 2015 i el 2016, per recuperar els fons negatius de les pèrdues del 2014, sobrevingudes per la llei de l’IVA del ministre Montoro, i no pas per “la mala gestió de ningú”, com afirmen responsables de la Fundació. De fet, Ajuntament i Generalitat van decidir fer aportacions extraordinàries per fer front a aquestes pèrdues i no afectar a la dinàmica de l’esdeveniment. La Fundació considera també que va ser utilitzada per l’Ajuntament per facturar a entitats beneficiades –com el Prado i el Retiro–, i un “error administratiu” en tant que la interventora anterior va fer un informe amb el títol de subvenció, quan en realitat es tractava d’aportacions extraordinàries. Per tant, en contra de l’argumentari de l’actual intervenció sobre les subvencions, la Fundació afirma, que no va obtenir beneficis perquè la realitat era que recuperaven “fons propis negatius”. La intervenció assenyala la Fundació del Festival i aquest li retorna, afirmant que va ser l’anterior interventora qui va cometre varis errors, entre els quals la interpretació com a conflicte d’interessos l’adjudicació del contracte d’allotjament a l’Hotel Melià, i que aquest formi alhora part del Patronat del Festival, una decisió presa fa dotze anys. 

El Ple, que només es va centrar en l’informe de la interventora i no en les al·legacions del Festival, va coincidir en la necessitat de redreçar el camí.

També pots veure