LOADING

Type to search

Editorial

L’Ajuntament i el Festival

L’Ajuntament ha ficat al Festival de Cinema en un embolic. Li demana retornar tres subvencions per un valor de 391.000 euros, perquè ara apunta que la manera en què es van lliurar (decidida pel mateix Ajuntament fa tres anys) no era la correcta. A canvi, i per contrarestar el sotrac econòmic que implicarà al certamen aquest retorn, li farà una aportació econòmica lleugerament superior.

Dilluns passat, el Ple municipal va aprovar demanar a l’organització del certamen que retornés els 391.000 euros corresponents a les aportacions municipals de dos anys, perquè en els exercicis del 2015 i 2016 va presentar superàvit. Ho va fer en base a un discutit informe de la interventora municipal, que alguns auditors experts han qualificat com a ple d’errors i que conté autèntiques perles, com per exemple qualificar d’“irregular” que el Festival no demanés tres pressupostos per al lloguer de l’hotel de l’auditori (com si Sitges tingués tants auditoris d’aquestes capacitats…).

El motiu pel qual la interventora demana retornar la subvenció dels dos exercicis és perquè aquells anys el Festival va presentar números positius. Efectivament, va ser així, per dos motius: d’una banda, perquè el mateix Ajuntament i la Generalitat van obligar al Festival a tenir superàvit després d’unes aportacions extres per compensar el deute generat pel canvi de la llei de l’IVA. I, per una altra, perquè el Festival va ser utilitzat pel propi Ajuntament perquè fes de transmissor de les subvencions municipals al Retiro que la interventora del moment es negava a concedir. És a dir, l’Ajuntament va posar unes condicions i va demanar un favor al Festival i anys després li diu que no va fer bé, tot i seguir els seus criteris.

Des del mateix moment que la interventora va redactar el seu informe (el gener passat), l’organització del Festival va elaborar les seves al·legacions contrarestant i argumentant cada punt. El que és sorprenent és que en el Ple, els regidors de l’Ajuntament –tant del Govern com de l’oposició– no fessin cap esment a aquestes al·legacions i, en canvi, construïssin uns discursos que avalaven les tesis d’un departament que tantes vegades critiquen en privat quan els posa pals a les rodes en els seus projectes. 

També pots veure