L’assignatura de les platges

La darrera sessió de les jornades de participació ciutadana que, sota l’eslògan T’hi sumes? ha convocat l’Ajuntament, va estar dedicada, el passat dimarts, a les platges. Es tracta d’un assumpte de primer ordre, que marca, per una banda, el paisatge de la vila i, per una altra, el desenvolupament del sistema econòmic del qual en depén. En aquest sentit, no és estrany que la sessió atragués un nombrós grup de públic, atent als plantejaments exposats pels diferents experts i professionals.

Que se’n parli de les platges i que s’habilitin sistemes de participació ciutadana per debatre-ho, és una bona notícia, que cal reconèixer degudament. Però, per contra, que ens trobem, després de tants anys, en el mateix punt il·lustra la incapacitat que el conjunt de les administracions –local, autonòmica i estatal– han exhibit al llarg dels anys per posar solució a un tema d’extraordinària importància com són les platges.

La jornada de dimarts va permetre conèixer diversos plantejaments sobre la problemàtica i els reptes a enfocar per trobar una sortida el suficientment equilibrada per tal que Sitges pugui continuar tenint platges amb els serveis necessaris i que, al mateix temps, no hagin de patir afectacions negatives en el medi.

En els darrers anys, l’actuació de la draga –que ha portat sorra d’altres punts del litoral, com la bocana del Port d’Aiguadolç– ha permès que Sitges continués tenint platges. Sense aquesta aportació algunes platges haurien desaparegut. I, per a una població que viu de l’activitat turística, les conseqüències de no tenir platges (o prou platja) són desastroses, no únicament per als concessionaris que hi viuen directament, sinó per al conjunt de l’economia i, per tant, del municipi. Però també està clar que el que havia de ser una solució puntual i transitòria com la draga no pot convertir-se en una operació permanent de cada temporada. Ja fa set anys que la draga actua cada estiu, amb els problemes ecològics que comporta. Per aquest motiu, resulta imprescindible trobar una solució que garanteixi la sorra, però que sigui respectuosa amb el medi. Fa 25 anys que Sitges espera aquesta solució i el que era necessari ara ja resulta imprescindible.

Articles relacionats