LOADING

Type to search

Actualitat

Les escoles reclamen més inversió en inclusió

Les escoles de primària de Sitges reclamen el desplegament del Decret de l’Escola Inclusiva. Dos anys després de la seva implantació, els recursos en vetlladores i materials no han arribat, per a donar cobertura al conjunt de les necessitats. Les vetlladores cobreixen només un 15 per cent de les jornades escolars. En algun cas, menys encara. I una alumna del Miquel Utrillo, amb una malaltia de les anomenades rares, no compta tampoc amb l’atenció mèdica necessària i vital i té el suport d’una vetlladora de dues hores diàries. La resta de la jornada un professor se’n fa càrrec.

Només l’escola Esteve Barrachina disposa d’un Servei de Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI), és a dir una aula d’educació especial. En la resta de centres l’únic reforç són les hores de vetlladores per a infants, amb una dedicació que oscil·la de cinc a deu hores setmanals.

A L’Eco d’aquesta setmana us expliquem els exemples i les reclamacions dels centres escolars. Podeu trobar L’Eco en els punts de venda habituals i en versió digital a l’IQuiosc.cat.

També pots veure