Un Pacte Local sense gas

- Publicitat -

El Pacte local per a la recuperació econòmica i social de Sitges va patir ahir un nou revés en saber-se que tres dels quatre grups de l’oposició (Junts per Sitges, Ciutadans i Nou Horitzó) l’abandonaven. Ho van fer en comunicats amb arguments compartits, mentre el Govern municipal presentava les ordenances fiscals del 2021, que preveuen la lògica contenció de l’IBI i altres taxes. Els tres partits de l’oposició basen la seva decisió en el retard en el plantejament de propostes i en haver-se’n sentit al marge dels processos de debat i plantejament per part del Govern.

No és el primer cop que rep el citat Pacte, ja que el juliol passat, els tres principals agents econòmics que en formaven part (Gremi d’Hostaleria, Associació Turística de Serveis a les Platges i Sitges Comerç) també van optar per sortir-ne. En aquest cas, les entitats van criticar que el document preveia mesures a mitjà i llarg termini, quan les necessitats se situaven de manera immediata i que les propostes empresarials que havien efectuat no s’havien tingut en compte.

No és una bona notícia que el que havia de ser un document unitari i suficientment transversal dels sectors públic i privat hagi perdut tantes parts pel camí. Més enllà de les lògiques pugnes polítiques, en un cas, o de legítima defensa delsseus interessos, en un altre, que el Pacte no hagi estat capaç de mantenir la unitat quan la societat local es troba immersa en una crisi extrema diu molt a poc a favor de la seva iniciativa. I diu també molt poc a favor de tots els agents polítics i privats implicats: per una banda, per la manca de lideratge per fer la proposta suficientment engrescadora per a tothom, i per una altra, per la priorització del tacticisme davant dels interessos generals.

El Pacte local per a la recuperació econòmica i social de Sitges ja va néixer coix. Un document que necessita cinc mesos per a marcar els reptes de reactivació quan les necessitats són immediates, demostra manca d’agilitat. La data inicial del 15 d’octubre (que tampoc no s’ha complert) era excessivament llunyana. Un cop hi hem arribat, el mal generat per la crisi de la Covid-19 ja és, en alguns casos, difcilment recuperable.

Però, a més, hi ha un altre factor que també suposa una llosa sobre un document que havia de ser suficientment transversal, i és la manca de resposta i participació que ha tingut en la ciutadania. El Pacte haurà passat de manera discreta i el temps perdut haurà estat excessiu…

Articles relacionats