Valoracions turístiques

- Publicitat -

Dilluns passat, l’Ajuntament va presentar un complet estudi sobre els resultats turístics de l’estiu passat, que permet efectuar diverses anàlisis i treure diferents conclusions. D’entrada, cal subratllar l’exhaustivitat i detall de l’estudi, que serà de notable ajut a l’hora de traçar les actuacions de promoció i les polítiques que afectin a aquest àmbit, que són múltiples i diverses.

Hi ha un grapat dades a tenir en compte. Una primera important és que la valoració global que emeten els turistes a Sitges com a destinació és un 8,44 sobre 10. Indubtablement, es tracta d’una avaluació especialment positiva, que permet mostrar satisfacció i injectar optimisme entre el conjunt del sector turístic i de la vila. Ben és cert que la gent, quan surt de vacances, és bastant menys exigent que quan exerceix de veí al seu municipi i, per tant, més propícia a avaluar amb notes altes les destinacions que trepitja. Segur que la mateixa pregunta feta als sitgetans quedaria a una distància considerable al resultat emès pels turistes. Però, probablement, aquests mateixos turistes seran més estrictes a l’hora de valorar les seves respectives poblacions.

Entre els elements més ben valorats, a més del caràcter de la gent, destaquen els allotjaments, la restauració i les platges, junt amb la seguretat ciutadana. Paral·lelament, l’element més buscat a Internet pels turistes procedents de Catalunya i del conjunt de l’Estat, per a preparar la seva estada a Sitges, són les platges, mentre que és el tercer factor en el que més s’interessen els estrangers, després de la seguretat davant la Covid i la Festa Major.

Que l’allotjament sigui el millor valorat i les platges el més buscat són dues dades a retenir, ja que es tracta de dos dels àmbits on l’Ajuntament té actualment major conflicte ciutadà. En el primer cas, a causa de l’elevat IBI que han de pagar una vintena d’hotels de la vila per l’actualització dels valors cadastrals que el consistori va efectuar fa vuit anys. En el segon cas, a causa del nou Pla d’Usos, que suposa eliminació de nou xiringuitos i 1.500 hamaques i que ha generat preocupació entre els concessionaris per la incertesa que puguin perdre (com així serà en molts casos) la feina que han fet durant anys i generacions. Faria bé el Govern municipal de prendre nota aquestes valoracions dels turistes i el que s’hi juga la vila amb segons quines decisions.

Entre el mar de dades que mostra l’informe n’hi ha d’altres de molt interessants, com que els turistes procedents de la Rioja i els de Suïssa són els qui més gasten proporcionalment.

Articles relacionats